Algemene voorwaarden Feeling Heppie energetische behandelingen voor kinderen en volwassenen

Om de energetische / massagebehandeling die u of uw kind wil ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Gelieve deze voorwaarden bij akkoord te onderteken.

Algemeen

• Na invullen van het intakeformulier ondertekent de ouder (s) of kind boven de 12 jaar deze naar waarheid.
• De cliënt is zich er van bewust dat de energetische / massagebehandelingen als doel hebben het complete welbevinden te beïnvloeden.
• U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het welzijn van u zelf of uw kind tijdens de behandeling en u bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van advies wat voort komt vanuit de behandeling.
• U zult de behandelaar onmiddellijk waarschuwen als uw welbevinden op enige wijze wordt aangetast.
• Zodra er zich wijzigingen voordoen in de medische gegevens ligt u de behandelaar in.
• Voor vrouwen die een behandeling ontvangen en zwanger zijn of in de aanlooptijd zwanger te worden wordt gevraagd dit vooraf te melden aan de behandelaar.
• Bent u al onder behandeling van een arts, specialist, therapeut of ander soort behandelaar, of gebruikt u medicijnen dan verwacht ik dat u met deze arts overlegt of de behandeling / massage toegepast mag worden.
Deze behandeling is geen vervanging van de reguliere geneeskunde. In bepaalde situaties is het mogelijk dat de cliënt geadviseerd wordt contact op te nemen met een arts of specialist
• De behandelingen worden individueel samengesteld en kunnen daarom variëren in samenstelling en/of uitwerking.
• De behandelingen vloeien voort uit technieken waarvoor diploma's, licenties en certificaten zijn behaald.
• Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. kunt u de behandelaar niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.
• In deze praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd! U wordt dan verzocht de behandelruimte te verlaten.
• U wordt vriendelijk verzocht om te zorgen voor een verzorgde persoonlijke hygiëne.
• Houdt u er rekening mee dat er eventueel met massageolie wordt gewerkt en dat dit mogelijk vlekken kan geven in de kleding. Feeling Heppie Massagepraktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan kleding of andere spullen die u of uw kind bij zich dragen.

Contra indicaties

Bij een eerste afspraak wordt informatie verstrekt via intakeformulier / intakegesprek. Bij bepaalde contra indicaties, symptomen en ziektebeelden kan Feeling Heppie besluiten om de behandeling niet uit e voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of u door te verwijzen naar huisarts of andere professional. Mocht u twijfelen of de behandeling geschikt is neem dan vooraf contact op met Feeling Heppie of arts voordat u een afspraak maakt bij Feeling Heppie.

Annulering

• Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Feeling Heppie genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.
• Indien u te laat op de afgesproken tijd aanwezig bent wordt deze tijd gekort op uw behandeling.
• Bij niet komen opdagen wordt het gehele bedrag van de behandeling in rekening gebracht.

Behandeling

• Voorafgaand aan een eerste energetische / massagebehandeling krijgt u een intakegesprek dit kan schriftelijk of telefonisch zijn.
• De cliënt is zich er van bewust dat de verstrekte informatie belangrijk is om de behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze informatie blijft vertrouwelijk.
• Er bestaat een mogelijkheid dat klachten verminderen of zelfs verdwijnen door de behandelingen. Hier kan echter geen garantie voor gegeven worden.
• Een massage / behandeling is niet mogelijk bij ziekte zoals griep, koorts, ernstige verkoudheid, hoge bloeddruk. Bij twijfel informeer voordat u komt of uw gezondheidstoestand het toelaat om gemasseerd te worden.
• Feeling Heppie is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het niet volledig inlichten van medische gegevens van u of uw kind.
• Feeling Heppie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor volgens de cliënt gedane schade na de behandeling. De cliënt / ouder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn haar eigen welzijn en gezondheid en de keuzes die hij of zij hierin maakt.

Supplementen / geneesmiddelen

Supplementen en/of geneesmiddelen oa (voedingssupplementen, homeopathische middelen etc) worden door Feeling Heppie zorgvuldig voorgeschreven. Dosering, inname instructies worden tijdens de behandeling met u besproken. Feeling Heppie is niet aansprakelijk voor het niet opvolgend van inname instructies en de daardoor eventuele ontstane schade. Klachten die ontstaan door foutief gebruik, van supplementen of geneesmiddelen zijn voor de verantwoording van de cliënt of diens ouders.

Geheimhoudingsplicht

• Alle (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot de cliënt wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
• Gegevens zullen alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd.
• Geheimhouding vervalt enkel op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In dat geval ben ik verplicht om vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.

Aansprakelijkheid

Feeling Heppie massagepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook..
Feeling Heppie massagepraktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen tijdens de behandeling.

Betalingen

Na de behandeling graag contant betalen, pinnen is niet mogelijk.

Tarieven

Feeling Heppie massagepraktijk behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Gelieve op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn ivm het niet aanwezig zijn van een wachtruimte.
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Feeling Heppie massagepraktijk niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een energetische / massage/behandeling die aan u gegeven is.

Overig

De algemene voorwaarden, privacy verklaring en informatie op de website kunnen door Feeling Heppie ten alle tijden worden aangepast, gewijzigd of verwijderd worden.

Klachten

Bent u om de een of andere reden niet tevreden, of heeft u een klacht kunt u dit ten alle tijde bekend maken bij Feeling Heppie. Wij gaan graag met u in gesprek om samen een oplossing te vinden. Komen wij er samen niet uit dan is er de mogelijkheid om via de beroepsvereniging en het GAT (geschillencommissie voor de WKKGZ) of via het TCZ (tuchtcommissie complementaire zorg) bemiddeling aan te vragen. Via deze instanties zal de klacht dan verder behandeld worden. Klachten kunnen schriftelijk of per mail kenbaar gemaakt worden.

WKKGZ:

Wij vallen als CAT therapeuten onder het WKKGZ klacht recht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten, GAT. GAT is een rijks-erkende en volledig onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie.
Voor meer informatie over onze klachtenregeling zie:https://gatgeschillen.nl

 

 

 

  Feeling Heppie
  Coeveringlaan 38
  5492 CN Sint-Oedenrode
  06 23 44 71 15

Contact opnemen
Privacyverklaring
Algemene voorwaarden

CATvirtueelschild

GATVirtueelschild

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Klik op logo voor meer informatie over mijn klachtenregeling.