Algemene voorwaarden Feeling Heppie massage.

Om de energetische / massage/behandeling die u of uw kind wil ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. Gelieve deze voorwaarden bij akkoord te onderteken.

Algemeen

Na invullen van het intakeformulier ondertekent de cliënt deze naar waarheid.
De cliënt is zich er van bewust dat de energetische / massagebehandelingen als doel hebben het complete welbevinden te beïnvloeden.
U zult de behandelaar onmiddellijk waarschuwen als uw welbevinden op enige wijze wordt aangetast.
Zodra er zich wijzigingen voordoen in de medische gegevens licht u de behandelaar in.
Bent u al onder behandeling van een arts, specialist, therapeut of ander soort behandelaar, of gebruikt u medicijnen dan verwacht ik dat u met deze arts overlegt of de massage toegepast mag worden.
Deze behandeling is geen vervanging van de reguliere geneeskunde. In bepaalde situaties is het mogelijk dat de cliënt geadviseerd wordt contact op te nemen met een arts of specialist
De behandelingen worden individueel samengesteld en kunnen daarom variëren in samenstelling en/of uitwerking.
De behandelingen vloeien voort uit technieken waarvoor diploma's, licenties en certificaten zijn behaald.
Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. kunt u de behandelaar niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.
In deze praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd! U wordt dan verzocht de behandelruimte te verlaten.
U wordt vriendelijk verzocht om te zorgen voor een verzorgde persoonlijke hygiëne.
Houdt u er rekening mee dat er eventueel met massageolie wordt gewerkt en dat dit mogelijk vlekken kan geven in de kleding. Feeling Heppie Massagepraktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan kleding of andere spullen die u of uw kind bij zich dragen.

Annulering

U kunt tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren.
Bij annuleren binnen de 24 uur wordt er 100% van het bedrag in rekening gebracht.
Bij niet komen opdagen wordt er 100% van het bedrag in rekening gebracht.

Behandeling

Voorafgaand aan een eerste energetische / massagebehandeling krijgt u een intakegesprek dit kan schriftelijk of telefonisch zijn.
De cliënt is zich er van bewust dat de verstrekte informatie belangrijk is om de behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze informatie blijft vertrouwelijk.
Er bestaat een mogelijkheid dat klachten verminderen of zelfs verdwijnen door de behandelingen. Hier kan echter geen garantie voor gegeven worden.
Een massage is niet mogelijk bij ziekte zoals griep, koorts, ernstige verkoudheid, hoge bloeddruk. Bij twijfel informeer voordat u komt of uw gezondheidstoestand het toelaat om gemasseerd te worden.

Geheimhoudingsplicht

Alle (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot de cliënt wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Gegevens zullen alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd.
Geheimhouding vervalt enkel op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In dat geval ben ik verplicht om vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.

Aansprakelijkheid

Feeling Heppie massagepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook..

Feeling Heppie massagepraktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen tijdens de behandeling..

Betalingen

Na de behandeling graag contant betalen, pinnen is niet mogelijk.

Tarieven

Feeling Heppie massagepraktijk behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Gelieve op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn ivm het niet aanwezig zijn van een wachtruimte.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Feeling Heppie massagepraktijk niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een energetische / massage/behandeling die aan u gegeven is.

  Feeling Heppie
  Coeveringlaan 38
  5492 CN Sint-Oedenrode
  06 23 44 71 15

NL97 RABO 0198 2167 42

KvK: 7238500

Whatsapp knop