Algemene voorwaarden Feeling Heppie massage.

Om de massage/behandeling die u of uw kind wil ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Algemeen

 • Na invullen van het intakeformulier ondertekent de cliënt deze naar waarheid.
 • De cliënt is zich er van bewust dat de massagebehandelingen als doel hebben het complete welbevinden te beïnvloeden.
 • U zult de masseur onmiddellijk waarschuwen als uw welbevinden op enige wijze wordt aangetast.
 • Zodra er zich wijzigingen voordoen in de medische gegevens licht u de masseur in.
 • Bent u al onder behandeling van een arts, specialist, therapeut of ander soort behandelaar, of gebruikt u medicijnen dan verwacht ik dat u met deze arts overlegt of de massage toegepast mag worden.
  Massages zijn geen vervanging van de reguliere geneeskunde. In bepaalde situaties is het mogelijk dat de cliënt geadviseerd wordt contact op te nemen met een arts of specialist.
 • De behandelingen worden individueel samengesteld en kunnen daarom variëren in samenstelling en/of uitwerking.
 • De behandelingen vloeien voort uit massagetechnieken waarvoor diploma's, licenties en certificaten zijn behaald.
 • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. kunt u de masseur niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
 • In deze praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd! U wordt dan verzocht de behandelruimte te verlaten.
 • U wordt vriendelijk verzocht om te zorgen voor een verzorgde persoonlijke hygiëne.
 • Houdt u er rekening mee dat er eventueel met massageolie wordt gewerkt en dat dit mogelijk vlekken kan geven in uw kleding. Heppie Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan kleding.

 Annulering

 • U kunt tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren.
 • Bij annuleren binnen de 24 uur wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij niet komen opdagen wordt er 100% van het bedrag in rekening gebracht.

 Behandeling

 • Voorafgaand aan een eerste massagebehandeling krijgt u een intakegesprek.
 • De cliënt is zich er van bewust dat de verstrekte informatie belangrijk is om de massagebehandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Deze informatie blijft vertrouwelijk.
 • Er bestaat een mogelijkheid dat klachten verminderen of zelfs verdwijnen door de massagebehandelingen. Hier kan echter geen garantie voor gegeven worden.
 • Een massage is niet mogelijk bij ziekte zoals griep, koorts, ernstige verkoudheid, hoge bloeddruk. Bij twijfel informeer voordat u komt of uw gezondheidstoestand het toelaat om gemasseerd te worden.

Geheimhoudingsplicht

 • Alle (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot de cliënt wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Gegevens zullen alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd.
 • Geheimhouding vervalt enkel op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In dat geval ben ik verplicht om vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.

Aansprakelijkheid

Feeling Heppie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Feeling Heppie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen tijdens de massage.

Betalingen

Na de behandeling graag contant betalen, pinnen is niet mogelijk.

Tarieven

Feeling Heppie behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Feeling Heppie niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.