Privacy verklaring

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Zijn wij gehouden aan de privacywetgeving.
Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.
Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel.

Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:
Wat:
• Naam, adres, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer en/of e-mail adres
Waarvoor:
Contactgegevens, basisadministratie.
Wat:
• Huisarts
• behandelend specialist
Waarvoor:
Om eventueel en alleen met toestemming van de klant contact op te nemen voor overleg en/of informatie betreffende de behandeling(en).
Wat:
• Alle relevante gegevens mbt de klacht, gezondheidssituatie en gezondheidsverleden
• Eventueel medicijn gebruik
• Eventueel supplementen gebruik
Waarvoor:
Afstemmen van de behandeling(en), zo effectief mogelijk inzetten van de behandeling(en).
Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard.
De wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar.
Iedere klant heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden (bv huisarts, specialist, overheid) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke toestemmingsverklaring van de klant.

Via de email van Feeling Heppie wordt naar u een intakeformulier verstuurd. Er wordt doormiddel van dit formulier adres en gezondheidsgegevens van uw kind gevraagd. De adres gegevens zijn nodig ter communicatie tussen u en Feeling Heppie. De gezondheidsgegevens zijn van belang voor de behandeling. Feeling Heppie respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij verwerken de persoonsgegevens van uw kind volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Feeling Heppie, gevestigd te Sint Oedenrode verwerkt de persoonsgegevens als verwerker. In dit privacy statement informeren wij u graag over de veiligheid en privacy van de persoonsgegevens van uw kind

In dit privacy statement informeren wij u over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij u persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, (4) over wat uw rechten zijn en op welke manier u die rechten kunt uitoefenen, en (5) over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het invullen van het intakeformulier laat u bepaalde persoonsgegevens van uw kind bij ons achter. Alle gegevens die u deelt over uw kind, zijn alleen zichtbaar voor Feeling Heppie massagepraktijk.
Om een behandeling te ontvangen is het van belang dat er bepaalde gegevens bekent zijn ter informatie om deze op maat aan te kunnen bieden. Door het intakeformulier in te vullen geeft u daarbij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in dit privacy statement noemen. Na registratie bewaren wij de persoonsgegevens van uw kind. Wij bewaren deze gegevens zodat we de behandeling op maat kunnen aanbieden. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Is het kind niet meer in behandeling dan worden de gegevens uit de archiefmap verwijderd.
In het intakeformulier wordt gevraagd om:

Naam kind,
Naam ouder(s),
Leeftijd,
Adresgegevens,
e-mailadres,
telefoonnummer,
Overige gegevens die u verstrekt.

Gebruik van de persoonsgegevens

Doelen van verwerking

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

Voor het opnemen van contact telefonisch of via email over vragen, annuleren afspraak.
Ter voorbereiding op de behandeling.
Beeldvorming van het kind ivm benadering, manier van communiceren.
Informeren over wijzigingen mbt tarief, werkwijze,

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij zullen de persoonsgegevens gekoppeld niet aan derden verstrekken. overhandigen. Praktijk feeling Heppie is de enige die inzage heeft op de verstrekte gegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij de gegevens in eerste instantie hebben gekregen. Als het kind geen behandeling meer ontvangt worden de gegevens verwijderd uit de archiefmap.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van uw toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage

U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Het kan zijn dat u informatie wilt inzien. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens U wilt inzien.

Rectificatie

U hebt het recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u of uw kind betrekking hebben.

Gegevenswissing

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:

  • indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt;
  • indien u toestemming intrekt (voor zover de gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming);
  • Vermeld in uw schriftelijk verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat wij dit moeten doen.

Gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw gegevens in gestructureerde vorm op te vragen.

Uw gegevens worden pas verwijderd na het beëindigen van de behandeling. Als het kind geen gebruik meer maakt van de behandeling van Feeling Heppie worden de gegevens verwijderd uit de archiefmap.

Toestemming

Als wij alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Uw rechten uitoefenen

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen. We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

U kunt uw verzoek per brief of elektronisch bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder 7.

Als uw verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we u dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

Beveiliging persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • De PC is beveiligd met een wachtwoord zodat email communicatie beveiligd is.
  • Wachtwoorden worden door middel van onomkeerbare hashing opgeslagen
  • Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
  • De archiefmap zit in een kast die op slot is zodat de gegevens veilig bewaard worden en niet voor derde toegankelijk zijn. .

Praktijk Feeling Heppie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Feeling Heppie) tussen zit.
Praktijk Feeling Heppie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10 en is beveiligd met virusprotection windows defender beveiligingssysteem.

Contactinformatie

Postadres:

Feeling Heppie massagepraktijk

Daniëlle Coolen

Coeveringslaan 38

5492 CN Sint Oedenrode

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Site: www.feelingheppie.nl

KVK 7238500

Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kunt u vinden op de website. De datum van de laatste wijziging vind u onderaan dit statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 april 2023

  Feeling Heppie
  Coeveringlaan 38
  5492 CN Sint-Oedenrode
  06 23 44 71 15

Contact opnemen
Privacyverklaring
Algemene voorwaarden

CATvirtueelschild

GATVirtueelschild

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Klik op logo voor meer informatie over mijn klachtenregeling.